Pravidla fotosoutěže

Fotografii do jednotlivých kategorií soutěže může přihlásit pouze sám její autor. Snímky poslané do soutěže musí být aktuální, ne starší než jeden rok. Zúčastněné osoby musí být starší 18 let.

Jeden soutěžící může přihlásit maximálně 1 fotografii, a to výhradně zasláním na e-mailovou adresu foto@zaostrenonaspolecnost.cz. Ukáže-li se, že se soutěžící přihlásil pod více identitami, bude ze soutěže vyloučen.

O pořadí snímků rozhoduje porota pořadatele.

Pořadí v kategorii Hlasování veřejnosti určuje počet hlasů/lajků na facebookové stránce pořadatele.

Autoři vítězných snímků budou pořadatelem soutěže vyrozuměni 8. listopadu 2021.

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 31.10.2021 ve 12:00 hodin.

Na příspěvky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. Spolu se snímky zašle účastník soutěže jméno a příjmení, bez ní nebude účast v soutěži možná. Snímky s názvem je třeba dodat ve formátu JPG v elektronické podobě. Minimální požadovaná velikost fotografií je 3200 × 2400 pixelů, maximální velikost souboru 10 MB.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní snímky použít v rámci propagace současného i dalších ročníků této fotosoutěže bez dalšího souhlasu autora.   

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ze soutěže vyloučit fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy, etikou a platnými zákony. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo ze soutěže vyřadit jakoukoliv fotografii bez udání důvodu a předchozího informování soutěžícího.

Soutěžící odpovídá za souhlas osob vyobrazených na zaslaných fotografiích s jejich užitím dle těchto podmínek.

Vítězné fotografie budou představeny veřejnosti ve virtuální výstavní místnosti. V plánu jsou také další veřejné prezentace.

Přihlášením do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas se zpracováním jeho osobních údajů a jejich použitím pro zasílání informací pořadatele soutěže.

Pořadatelem soutěže je Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České republice (IČ: 14888343)

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže, nebo ji zcela zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok.